Udgivelser  

Opdragelse i Danmark

KPI har udgivet hæftet Hvad er bedst for børnene? Om at opdrage børn i Danmark. Hæftet foreligger i pdf-udgave på:

Dansk

Engelsk

Arabisk

Persisk

Tigrinya

Somalisk