Idéen  

Hvad kan vi?

KPI er stedet, hvor pædagogik og kristentro mødes

Formålet med KPI, hvis virksomhed er almennyttig, er at bidrage til pædagogisk og teologisk forskning og granskning med henblik på at denne kan formidles og anvendes i praksis i undervisning, opdragelse, vejledning og forkyndelse mm. i skole, institution, kirke og hjem. (KPIs vedtægter §3).

KPI henvender sig til faggrupper og enkeltpersoner, som ønsker at fordybe sig i spørgsmål vedrørende undervisning, opdragelse, vejledning og forkyndelse, fx lærere, pædagoger, teologer, psykologer, studerende, forældre, medarbejdere i kristent børne- og ungdomsarbejde m.fl. (KPIs vedtægter §4).