Artikler  

Artikler

De fleste af denne bases 70 artikler er - beklageligvis - ikke forsynet med dato og oplysning om oprindelig publikation. Har du brug for disse oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hanne Terp Legarth (hanne@kpi.dk eller 20 20 41 34 , som vil kunne oplyse det.

 • Emne:Bring troen i spil: Bidrag med din trosfornuft
 • Forfatter:Ph.d., freelance teolog - Andreas Østerlund Nielsen
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Vores børn lever i en pluralistisk verden – hvori består udfordringen?
 • Forfatter:Ph.d., freelance teolog - Andreas Østerlund Nielsen
 • Indhold:

  Pluralisme er ikke et synspunkt, børnene kan være enige eller uenige i. Det er det vand, de svømmer i.

 
 
 • Emne:At trives i den digitale tidsalder
 • Forfatter:Cand. teol. - Anna-Kathrine Thunbo Pedersen
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Barnet og den kristne tro
 • Forfatter:Cand. teol. - Anna-Kathrine Thunbo Pedersen
 • Indhold:

  Teologisk speciale: På baggrund af en redegørelse for udvalgte teorier om barnets religiøse holdningsdannelse ønskes en drøftelse af de heri indeholdte problemstillinger i forbindelse med nutidig, kristen traditionsformidling.

 
 
 • Emne:I begynnelsen var Orden - hva med fortsettelsen?
 • Forfatter:forlagsdirektør - Asbjørn Kvalbein
 • Indhold:

  Et kristent menneskesyn kan bygges op over de fire hovedord: skabelse, syndefald, genløsning og opretholdelse. Hvilke impulser giver det første og det sidste ord til pædagogikken?

 
 
 • Emne:Kristendomsfaget i folkeskolen
 • Forfatter:Cand. philol. - Birgitte Kjær
 • Indhold:

  Fagets historie. Fagets rammer. Fagdidaktiske drøftelser. En fuldstændig udgave af bogen med samme titel, udgivet på Kroghs Forlag i 1999 

 
 
 • Emne:Udfordringer til kristen oplæring
 • Forfatter:Cand. philol. - Birgitte Kjær
 • Indhold:

  Udfordringerne står i kø, når det gælder den kristne oplæring - men det gør mulighederne også!

 
 
 • Emne:Det gælder om at kende sin tid og sin opgave
 • Forfatter:Rektor for Norsk Lærerakademi, Lærerhøgskolen - Bjarne Kvam
 • Indhold:

  Samfundsudviklingens udfordringer for skolen, kirken og familien.

 
 
 • Emne:Kristen lærer i spændingen mellem pædagogik og kristendom
 • Forfatter:Rektor for Norsk Lærerakademi, Lærerhøgskolen - Bjarne Kvam
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Dannelse - bedsteborgerlighed eller kulturformidling
 • Forfatter:Rektor for Norsk Lærerakademi, Lærerhøgskolen - Bjarne Kvam
 • Indhold:

  - Hvad er dannelse?
  - Dannelseskontekst for børn og unge
  - Jesus: Tjenerens etik.
  - Læreren fra underholder til vejleder.
  - Forholdet mellem dannelse og helliggørelse.