Kristent Pædagogisk Institut er stedet, hvor pædagogik og kristentro mødes med henblik på at skabe god praksis.

KPI henvender sig til faggrupper og enkeltpersoner, som ønsker at fordybe sig i spørgsmål vedrørende undervisning, opdragelse, vejledning og forkyndelse, fx lærere, pædagoger, teologer, psykologer, studerende, forældre, medarbejdere i kristent børne- og ungdomsarbejde m.fl. Se mere under hvad kan vi?