Projekter  

Katekismusprojekt

700 siders gratis materiale samt en række udgivelser

Katekismus updatedKrumtappen i Katekismusprojektet er Katekismus Updated, som er trykt i 16.000 eksemplarer. Omkring denne krumtap er der udgivet ca. 700 sider materiale, som du gratis kan hente på hjemmesiden katekismusinspiration.dk

På hjemmesiden kan du også finde information om de udgivelser, der knytter sig til projektet, som blev gennemført fra 2006 til 2009.

I slutningen af 2016 er Katekismus Updated blevet genudgivet, og hjemmesiden er blevet fornyet, både hvad form og indhold angår. Det er sket i anledning af reformationsjubilæet i 2017.