Projekter  

Børn i pluralisme

Projektet ønsker at hjælpe forældre til at støtte og inspirere deres børn (0-18 år) til at leve i et pluralistisk/sekulært samfund i dynamikken mellem forankring og dialog. Vi har en bekræftet fornemmelse af, at det adresserer en vigtig og påtrængende problemstilling for mange kristne forældre.

Vores mål er, at give forældre tro på og lyst til at gøre hjemmet og familien til en ramme om dannelse af en sund, kristen identitet hos barnet, hvormed barnet frimodigt kan deltage og bidrage i de pluralistisk-sekulære hverdagssammenhænge, som det indgår i.

 

Følgende resurser er tilgængelige:

Studiehæfte for forældre 

Flyer i A4 klik her         Flyer i A5 klik her

Studiehæftet koster 60 kr. (plus porto) i papirudgaven.

Ved køb af min. 10 stk.: 50 kr. pr. stk. (plus porto).

Elektronisk version (PDF-fil) til én person: 50 kr.

Bestilles hos Kristent Pædagogisk Institut: E-mail: hanne@kpi.dk eller tlf. 20 20 41 34

 

Syv artikler:

1. Vores børn lever i en plurali­stisk verden - hvori består udfordringen?

2. Hvordan formes barnet som et menneske med tro af de fællesskaber, det indgår i?

3. Samspil mellem kirke, kristent fællesskab og familie

4. Forankring og dialog

5. Apologetik i børnehøjde

6. Hvad og hvordan svare på børns spørgsmål til den kristne tro?

7. Vi savner medvandrere, der vil tale om "the Word and the World"

Samlet version med alle syv artikler. Kan printes som hæfte

 

Foredragskatalog

Se her